PODSUMOWANIE V OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU O KS. STANISŁAWIE KONARSKIM KSIĄDZ STANISŁAW KONARSKI – NASZ WSPÓŁCZESNY

14 maja 2018r. o godz.10.30. w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie, ul. Kunickiego 116 odbyła się uroczystość podsumowania i wręczenia nagród w V Ogólnopolskim Konkursie  o ks. Stanisławie Konarskim Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny pod patronatem honorowym Księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika, Metropolity Lubelskiego, Pani Teresy Misiuk, Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Pana Przemysława Omieczyńskiego, Prezesa Zarządu Fundacji Niepodległość w Lublinie.

Organizatorami konkursu byli Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie. Na konkurs wpłynęło 96 prac z 9 województw naszej Ojczyzny. Jury przyznało 12 nagród  i 6 wyróżnień. Wydarzenie uświetnił wykład p. prof. Mieczysława Ryby z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, przewodniczącego Jury konkursu, który przybliżył zebranym myśli i dzieła ks. Stanisława Konarskiego oraz występ artystyczny uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublinie przygotowanych przez p. Agnieszkę Pawelec. W gali uczestniczyli uczniowie, rodzice i nauczyciele z różnych miejsc Polski oraz licznie przybyli goście m.in.: p. Teresa Misiuk, Lubelski Kurator Oświaty, p. Piotr Popiel, Radny Rady Miasta Lublin, p. Zdzisław Niedbała, Główny Specjalista w  Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin, p. Ewa Bab, Inspektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, p. Jan Fedirko, Członek Zarządu Fundacji Niepodległość w Lublinie, p. Barbara Rzeszutko, Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie – współorganizator konkursu, p. Grażyna Kłos, Kierownik Wydziału Informacji i Informatyzacji Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie – członek Jury, p. Ewelina Czajkowska, nauczyciel-bibliotekarz Wydziału Informacji i Informatyzacji Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie – członek Jury, p. Iwona Kręglicka, Przewodnicząca Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Nr 2 w Lublinie, p. Dorota Adach, Prezes Stowarzyszenia Sybiraków – Borowiczan oraz członkowie Stowarzyszenia: p. Władysława Pielach, p. Zdzisław Kokot i p. Janusz Dzida, p. Jolanta Jurkowska, Kierownik Filii nr 19 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, p. Małgorzata Hałabis, Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie oraz p. Bogumiła Osior i p. Lidia Wiater – przedstawicielki Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie.

 

Może Ci się również spodoba