UROCZYSTY FINAŁ PROGRAMU KORONA POLSKIEGO WYCHOWANIA W KLASIE II C

10 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 1 odbył się uroczysty finał IV, a zarazem ostatniego semestru programu wychowawczego Korona Polskiego Wychowania w klasie II c. Program od kilku lat jest z powodzeniem realizowany w naszej szkole, obejmuje działania wzmacniające proces wychowawczy oraz integrujący nie tylko społeczność klasową, ale również szkolną i lokalną. Klasa II c wraz z wychowawcą panią Agnieszką Pawelec przygotowała finał poświęcony budowaniu wspólnoty rodziny. Wszelkie działania podejmowane w tym semestrze przez klasę koncentrowały się właśnie wokół rodziny oraz relacji z najbliższymi. Na pokaz finałowy zaproszeni byli przede wszystkim rodzice uczniów klasy II c, ale obecne na pokazie były również: pani Dyrektor Iwona Pańpuch oraz pani wicedyrektor Urszula Górniak. Spotkanie rozpoczęła przygotowana przez uczennicę klasy – Iwetę Sadowską prezentacja multimedialna przypominająca wszystkim obecnym wydarzenia klasowe koncentrujące się wokół działań na rzecz wzmocnienia więzi rodzinnych. Najciekawszym, a zarazem najbardziej emocjonującym punktem pokazu był jednak quiz przygotowany specjalnie dla rodziców, który wykonał Mikołaj Studziński. Polegał on na zaprezentowaniu zdjęć wszystkich uczniów klasy II c z najwcześniejszych lat dzieciństwa wraz z krótkim opisem upodobań oraz awersji. Zadaniem rodziców było odgadnięcie, o którego ucznia klasy chodzi. Konkurs przysporzył wielu zabawnych i miłych chwil zarówno rodzicom, jak i młodzieży. Rodzice, którzy w quizie zdobyli najwyższe lokaty otrzymali nagrodę – niespodziankę – aktualne zdjęcie klasy II c. Uroczystość prowadzili: Wiktoria Warda i Kacper Madej, natomiast quiz: Iweta Sadowska oraz Mikołaj Studziński.

Może Ci się również spodoba