Dzienne archiwum: Czerwiec 6, 2018

PROJEKTY EDUKACYJNE

W ostatnim tygodniu maja młodzież klas drugich gimnazjum prezentowała prace zrealizowane metodą projektu. Mieliśmy okazję dowiedzieć się, czy rośliny lubią światło, jaka chemia występuje w żywności oraz jak należy postępować, aby uratować ludzkie życie. Ten ostatni projekt nosił tytuł „Jesteśmy nieobojętni”. W ramach prezentacji projektowych obejrzeliśmy także bardzo ciekawe makiety ekologicznych domów. Uwieńczeniem projektu dotyczącego zdrowego odżywiania był pyszny poczęstunek – sałatka grecka.

LAPBOOK – KSIĄŻKA TWORZONA NA KOLANACH

Na lekcjach powtórzeniowych z biologii i geografii młodzież gimnazjalna zmierzyła się z nową metodą pracy jaką jest lapbook. Jest to w wolnym tłumaczeniu książka na kolanach. Uczeń może ją wykonać dowolnie dobierając elementy, komponując z części logiczną całość, wyróżniając najważniejsze treści i chowając w koperty lub papierowe skrytki to, co uzna za warte odkrycia lub głębszej refleksji.