UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRÓD ORAZ PODZIĘKOWAŃ DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW

21 czerwca 2018 roku w sali teatralnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla najlepszych uczniów w roku szkolnym 2017/18. Pierwsza część spotkania poświęcona była klasom drugim oddziałów gimnazjalnych, podczas której uhonorowani zostali uczniowie z najwyższą średnią ocen, wyróżniający się swoją postawą oraz osiągnięciami naukowymi. Wśród zaproszonych gości znalazła się pani Marta Szaro, koordynator programu wychowawczego Korona Polskiego Wychowania z Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo, która wręczyła wszystkim klasom drugim ostatnią, czwartą Perłę Korony Polskiego Wychowania. Jest to nagroda dla zespołów klasowych pracujących metodą firmy młodzieżowej. W drugiej części spotkania Pani Dyrektor Iwona Pańpuch serdecznie podziękowała uczniom klas trzecich gimnazjum za ich pracę na rzecz szkoły i godne jej reprezentowanie. Wręczyła nagrody za wybitne osiągnięcia w nauce, wzorowe zachowanie oraz działalność w samorządzie szkolnym. Pani dyrektor podziękowała rodzicom za trud włożony w wychowanie dzieci oraz współpracę ze szkołą. Uroczystej gali wręczenia nagród towarzyszyła część artystyczna przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 z klas: IVa, IIc i IIId. Było to widowisko w formie festiwalu talentów, na które składały się występy taneczne, wokalne, instrumentalne oraz teatralne. Uczniowie pracowali pod kierunkiem nauczycieli: pani Agnieszki Pawelec, pani Anety Mikołajczyk oraz pana Dariusza Banula. Dekorację sali teatralnej przygotowała pani Luiza Wilczkiewicz.

Może Ci się również spodoba