Uroczystość z okazji 74 – rocznicy bitwy pod Monte Cassino połączonej z posadzeniem Dębu Niepodległości

29 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie odbyła się uroczystość z okazji 74 – rocznicy bitwy pod Monte Cassino połączona z posadzeniem Dębu Niepodległości. Inicjatywa sadzenia „Dębów Niepodległości” z okazji 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę została zainicjowana przez Lubelski Urząd Wojewódzki, w organizację której włączyła się Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie oraz Lubelskie Kuratorium Oświaty.  Nawiązuje ona do spontanicznego sadzenia dębów, którego w 1918 roku dokonywali nasi przodkowie, świętując powrót Polski na mapę Europy po 123 latach niewoli. Poprzez posadzenie kilkuset takich drzewek, społeczności placówek oświatowych na terenie całej Lubelszczyzny wyrażą wdzięczność naszym rodakom, dzięki którym Polska mogła wybić się na niepodległość.

Uroczystego posadzenia dębu przed budynkiem Szkoły dokonała delegacja  na czele z ks. proboszczem kanonikiem dr Waldemarem Sądeckim, p. Tomaszem Pituchą -przedstawicielem Wojewody Lubelskiego, p. Iwoną Pańpuch – Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1, p. Małgorzatą Hałabis – przewodniczącą Rady Rodziców oraz Łukaszem Czyżydło reprezentującym społeczność uczniowską. Pani Dyrektor w swoim przemówieniu podkreśliła doniosłość tego symbolicznego wydarzenia będącego pamiątką wielkiego Jubileuszu 100 – lecia odzyskania niepodległości oraz świadectwem przywiązania do tradycji patriotycznych przekazywanych kolejnym pokoleniom uczniów. W dalszej części  uroczystości w budynku Szkoły prelegenci w osobach dr Piotra Gawryszczaka – radnego Rady Miasta Lublin oraz dr Piotra Makarca – prezesa Fundacji Instytut im K. Wielkiego przedstawili zebranym historyczne okoliczności i przebieg  bitwy pod Monte Cassino. Wspaniały występ artystyczny uczniów przygotowanych przez panią Jadwigę Korzeniewską i pana Dariusza Banula przybliżył nam drogę Polaków do wolnej Polski. Na zakończenie wszyscy zebrani odśpiewali uroczyście pieśń „Czerwone maki pod Monte Cassino” w hołdzie żołnierzom, którzy oddali swoje życie za Ojczyznę.

Może Ci się również spodoba