UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI DZIESIĘCIOLECIA PROGRAMU PASCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W LUBLINIE

12 czerwca 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie miała miejsce wyjątkowa uroczystość podsumowująca wszelkie działania Szkoły w Międzynarodowym Projekcie Językowym Pasch w latach 2008-2018. Wśród powitanych przez panią Dyrektor Iwonę Pańpuch gości znaleźli się: pan Mariusz Banach – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin, pani Ewa Bab – Inspektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, pani Beata Stepaniuk-Kuśmierzak – Radna Rady Miasta Lublin, pani Iwona Kręglicka –  Przewodnicząca Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Lublinie, pan Piotr Szyposzyński – Koordynator Projektu Pasch, pani dr Jadwiga Dethloff – Dyrektor Dethloff Deutschule w Lublinie, pani dr Monika Janicka z Zakładu Lingwistyki Stosowanej UMCS, pani Wiesława Wąsik – Doradca metodyczny z języka niemieckiego, pani Jolanta Jurkowska – Kierownik Filii nr 19 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie oraz przedstawiciele Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublinie – pani Małgorzata Hałabis, pani Lidia Wiater i pani Małgorzata Siwko.

            Uroczystość rozpoczęła pani Dyrektor Iwona Pańpuch, przybliżając zebranym historię programu Pasch oraz uczestnictwo Szkoły Podstawowej nr 1 w tym przedsięwzięciu. Następnie pani Katarzyna Kamińska, koordynator Pasch w SP nr 1 oraz nauczyciel języka niemieckiego, w formie krótkiego portfolio zaprezentowała najważniejsze osiągnięcia, sukcesy i działania Szkoły w programie. Kolejnym punktem uroczystości była polska premiera spektaklu pt. „Czas na miłość” w języku niemieckim, który miał wcześniej swoją prapremierę na VII Festiwalu Teatralnym w Wilnie. Scenariusz spektaklu powstał dzięki współpracy z wybitnym teatrologiem Jensem Neumannem. Kluczowym punktem spotkania było uroczyste wręczenie statuetek i podziękowań osobom, które przez ostatnie lata wspierały inicjatywę Pasch w Szkole Podstawowej nr 1 w Lublinie. Wśród tych osób znaleźli się: pani Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty, pan doktor Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin, pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka – Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, pan Piotr Szyposzyński – koordynator i ekspert do spraw nauczania języka niemieckiego w Goethe-Institut w Warszawie, pani Jadwiga Dethloff – Dyrektor Dethloff Deutschule w Lublinie, pani Izabella Maciejewska – Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Lublinie, pani Katarzyna Kamińska, pani Bogumiła Ginalska, pani Małgorzata Ostrowska-Kot, pani Renata Parol-Paszko – nauczyciele języka niemieckiego oraz pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1, Iwona Pańpuch.

            Pierwszą część uroczystości zakończył atrakcyjny pokaz mody, w którym uczniowie zaprezentowali wyjątkową kolekcję „Mein Pasch – Pasch fur mich”, będącą odpowiedzią na pytanie: „Czym jest dla mnie Pasch?”. Druga część obchodów dziesięciolecia Pasch miała charakter mniej formalny. Wszyscy zaproszeni goście mogli wziąć udział w różnego rodzaju zabawach, konkursach oraz rozgrywkach sportowych. Wspólne świętowanie umilił również smaczny grillowy poczęstunek, który był okazją do wielu rozmów, wymiany doświadczeń, wspomnień związanych z działalnością Pasch oraz zintegrował społeczność lokalną i zaproszonych gości.

Może Ci się również spodoba