Miesięczne Archiwum: Wrzesień 2018

NIEZAPOMNIANA LEKCJA HISTORII

26 września 2018 roku klasy: IIIb, IIIc oraz IIId wraz z wychowawcami: panią Katarzyną Markowską, panią Agnieszką Pawelec oraz panią Kariną Kołbuś uczestniczyły w projekcji filmu Dywizjon 303. Historia prawdziwa. Była to bardzo poruszająca lekcja historii poprzedzona wykładem przedstawiciela Lubelskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.

SPOTKANIE PASCH W POZNANIU

21 września 2018 roku nastąpiło oficjalne rozpoczęcie współpracy w projekcie międzynarodowym Pasch ze Szkołą Podstawową nr 90 im. hr Władysława Zamoyskiego w Poznaniu. Tego dnia wszystkie szkoły realizujące projekt PASCH spotkały się w stolicy Wielkopolski

BĄDŹ JAK KSIĘŻYC – ŚWIEĆ ODBITYM BLASKIEM

27 września klasy: Ia, IIa i oddziały przedszkolne uczestniczyły w spotkaniu dotyczącym bezpieczeństwa na drodze. Wiele wypadków drogowych spowodowanych jest tym, że piesi i rowerzyści po zmroku są niewidoczni dla kierowców. Akcja „Odblaski. Bądź jak księżyc- świeć odbitym blaskiem”

MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA

27 września 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 1 odbył się konkurs pięknego czytania  poezji i prozy o tematyce patriotycznej. Przypadająca w tym roku setna rocznica odzyskania przez  Polskę  niepodległości to doskonała okazja do zainteresowania młodzieży utworami patriotycznymi, zgłębiającymi ich wiedzę historyczną i  pasję  czytania. Konkurs, który  rozgrywany był na etapie szkolnym, poprzedziła prezentacja przypominająca ważne wydarzenia historyczne i postacie wielkich Polaków ofiarnie walczących w minionych wiekach za wolność i niepodległość naszej ojczyzny.

SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 50 zł. Opłatę należy przekazać na konto Rady Rodziców o numerze 26 1050 1953 1000 0091 2185 0409 lub do Skarbnika Klasowej Rady Rodziców. Kwota  może być rozłożona na II raty po 25 zł.

UBEZPIECZENIE

Informujemy, że składka na ubezpieczenie dziecka w roku szkolnym 2018/2019 wynosi dla uczniów oddziałów zerowych – 31 zł, kwota dla pozostałych uczniów – 40 zł (I,II,IV,V,VII,VIII i oddziały gimnazjalne). Zainteresowane osoby  powinny uiścić składkę do dnia 10.10.2018 r. u skarbnika klasowego. Oferta ubezpieczenia jest dostępna w zakładce dla rodziców – Ubezpieczenie uczniów SP1.

BUDŻET OBYWATELSKI – ZAGŁOSUJ

Prosimy o bezcenne głosy na nasze wspólne projekty z Budżetu Obywatelskiego 2019 dla Dziesiątej Od 23 września do 10 października 2018 r. jest możliwe głosowanie w ramach tegorocznego lubelskiego Budżetu Obywatelskiego. Mamy niepowtarzalną szansę, aby spora kwota z budżetu naszego miasta umożliwiła realizację projektów, które znacząco poprawią infrastrukturę Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego oraz innych placówek oświatowych Dzielnicy Dziesiąta, a także korzystnie wpłyną na modernizację infrastruktury drogowej.

PODRÓŻ DO WNĘTRZA SZEŚCIANU

21 września 2018 roku uczniowie klasy IIId gimnazjum wraz z nauczycielem matematyki panią Kariną Kołbuś uczestniczyli w bardzo ciekawym wykładzie pt. „Podróż do wnętrza sześcianu” organizowanym przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w ramach projektu „Matematyka dla każdego”. Uczniowie mogli pogłówkować, zastanawiając się, czy w sześciennym pudełku o krawędzi 20 cm zmieści się kwadrat o boku 21 cm oraz jak powstaje kostka Mengera wraz z jej przekrojami.

UDZIAŁ KLASY Va W PROJEKCJI FILMU DYWIZJON 303

21 września 2018 roku klasa Va wraz z wychowawcą panią Martą Goździowską-Łubkowską i panią pedagog Moniką Melanowicz uczestniczyła w seansie filmowym. Film nosił tytuł „Dywizjon 303. Historia prawdziwa.” Powstał on na podstawie książki Arkadego Fiedlera o tym samym tytule. Autor osobiście znał pilotów legendarnego „Dywizjonu 303” i był naocznym świadkiem opisywanych wydarzeń.

BEZPIECZNY TYDZIEŃ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

Trzeci tydzień września upłynął w oddziałach zerowych pod hasłem: bezpieczeństwo. Rozmawialiśmy o domu – miejscu, w którym czujemy się bezpiecznie, a także o naszym najbliższym otoczeniu na przykładzie drogi, którą dzieci idą na zajęcia. Omawialiśmy zasady, dzięki którym możemy się bezpiecznie bawić. Ustalaliśmy, z kim możemy nawiązywać bezpieczne znajomości, a także do kogo i w jaki sposób można się zwrócić z prośbą o pomoc. Poznaliśmy zagrożenia, które mogą pojawić się w internecie dzięki przygodzie chłopca w filmie „Klikam z...

POŻEGNANIE PUŁKOWNIKA ZBIGNIEWA MATYSIAKA

19 września 2018 roku uczniowie naszej szkoły wraz z panią Martą Goździowską-Łubkowską i panią Moniką Melanowicz uczestniczyli w smutnej uroczystości – pogrzebie pułkownika Zbigniewa Matysiaka ps. „Kowboj”. Był jednym z ostatnich żołnierzy ugrupowania Hieronima Dekutowskiego „Zapory”. W ostatniej drodze pułkownikowi towarzyszyła rodzina, władze samorządowe, młodzież, harcerze i koledzy z AK. Uroczystości pogrzebowe przebiegały według ceremoniału wojskowego.

WYBORY DO ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

24 września 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Lublinie zostały przeprowadzone wybory do Samorządu Uczniowskiego. Była to dla uczniów naszej szkoły prawdziwa lekcja demokracji. W głosowaniu wzięło udział 123 uczniów, którzy wybierali swoich przedstawicieli spośród 20 kandydatów. Komisja wyborcza w składzie: Oliwia Maj, Magdalena Pawelec oraz Maksym Studziński czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania i po jej zakończeniu dokonała obliczenia głosów.

DZIEŃ MARZYCIELA

18 i 19 września 2018 roku odziały 0a i 0b Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublinie wzięły udział w projekcie „Dzień Marzyciela” w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki, którego organizatorem był Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS. Celem projektu było pobudzenie kreatywności i zasad fair play wśród dzieci. Maluchy miały okazję wysłuchać wiersza „Dyzio Marzyciel”, który był tematem dalszej pogadanki i pracy plastycznej, którą dzieci wykonały przy użyciu farb, pasteli oraz kredek.

79. ROCZNICA AGRESJI ROSJI NA POLSKĘ ORAZ DZIEŃ SYBIRAKA

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w uroczystościach związanych z 79. rocznicą napaści Rosji na Polskę. Część pierwsza poniedziałkowych uroczystości dotyczyła wydarzeń z 17 września 1939 roku, kiedy to Związek Radziecki zaatakował Polskę. W tym roku te obchody połączono z Dniem Sybiraka. Z tego powodu w uroczystościach rocznicowych wzięli udział nie tylko kombatanci, przedstawiciele władz i młodzieży, ale także i dawni zesłańcy na wschód.

MATEMATYKA DLA KAŻDEGO

W dniach 20-23 września 2018 roku na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbył się VII Kongres Młodych Matematyków Polskich, któremu towarzyszyły sesje poświęcone popularyzacji matematyki. Uczniowie naszej szkoły: przedstawiciele klas IIIb oraz IIIc wraz z panią Izabelą Szczypień – nauczycielem matematyki także uczestniczyli w tym przedsięwzięciu.

KARTKA DLA POWSTAŃCA

Uczniowie klasy 5a wraz z wychowawcą panią Martą Goździowską-Łubkowską przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji „BohaterOn – włącz historię”. Celem akcji jest przywrócenie pamięci o Powstańcach Warszawskich poprzez wysłanie symbolicznych kartek, wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej, krzewienie postawy patriotycznej oraz budowanie wrażliwości społecznej.