BĄDŹ JAK KSIĘŻYC – ŚWIEĆ ODBITYM BLASKIEM

27 września klasy: Ia, IIa i oddziały przedszkolne uczestniczyły w spotkaniu dotyczącym bezpieczeństwa na drodze. Wiele wypadków drogowych spowodowanych jest tym, że piesi i rowerzyści po zmroku są niewidoczni dla kierowców. Akcja „Odblaski. Bądź jak księżyc- świeć odbitym blaskiem”

ma na celu wyjaśnienie dzieciom, jak ważne jest bycie widocznym. Przypominamy, co na ten temat mówią przepisy: Od 31 sierpnia 2014 roku każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących.

Może Ci się również spodoba