WYBORY DO ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

24 września 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Lublinie zostały przeprowadzone wybory do Samorządu Uczniowskiego. Była to dla uczniów naszej szkoły prawdziwa lekcja demokracji. W głosowaniu wzięło udział 123 uczniów, którzy wybierali swoich przedstawicieli spośród 20 kandydatów. Komisja wyborcza w składzie: Oliwia Maj, Magdalena Pawelec oraz Maksym Studziński czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania i po jej zakończeniu dokonała obliczenia głosów.

Zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego i Regulaminem Wyborów w skład Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublinie weszły osoby o największej liczbie głosów z następującym przydziałem czynności w bieżącym roku szkolnym:

Magdalena Wójcik – przewodnicząca SU

Iweta Sadowska – zastępca SU

Aleksander Siwko – sekretarz

Zwycięzcom gratulujemy!

Może Ci się również spodoba