DZIEŃ WOLNY W SP1

02.11.2018 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych .