DROGA DO WOLNOŚCI – WARSZTATY HISTORYCZNE

1 października 2018 roku klasa IIIc wraz z nauczycielem historii panią Martą Goździowską-Łubkowską oraz wychowawcą panią Agnieszką Pawelec uczestniczyła w warsztatach historycznych w ośrodku Fundacji Nowy Staw w Nasutowie, które swoim honorowym patronatem objął Lubelski Kurator Oświaty. Wydarzenie wpisało się w obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,

a było realizowane w ramach projektu „Droga do wolności – bohaterowie walk o niepodległość Polski na Lubelszczyźnie”. W zajęciach wykorzystano metody aktywizujące, takie jak: historyczna linia czasu, gra pt. „Refleks Patrioty” oraz terenowe podchody połączone z poznawaniem historii żołnierzy wyklętych, a zwłaszcza generała Karola Ziemskiego, urodzonego właśnie w Nasutowie. Zajęcia miały charakter nie tylko edukacyjny, ale również integracyjny. Młodzież z ogromnym zainteresowaniem i entuzjazmem uczestniczyła we wszystkich aktywnościach, wzbogacając swoją wiedzę z zakresu historii dawnej i najnowszej.

Może Ci się również spodoba