KSIĄŻKA TO PRZYSZŁOŚĆ

,,Książka to przyszłość’’ pod takim hasłem zostało ogłoszone święto bibliotek szkolnych obchodzone przez  cały  październik. Ten wyjątkowy  czas  został  ustanowiony w1999 roku przez Międzynarodowe Stowarzyszenie  Bibliotekarstwa Szkolnego. Ale  już od 2008 roku świętowanie  z książką  wydłużono  do miesiąca. Dzięki tej inicjatywie zwrócono  uwagę  na  szczególną  rolę  biblioteki  w życiu  szkoły  i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych. Wieloletnią tradycją naszej biblioteki było organizowanie w październiku konkursów  o tematyce  jesiennej dla  uczniów klas gimnazjalnych i szkoły podstawowej. Społeczności uczniowskiej prezentowano nowości  wydawnicze. Podczas  spotkań  Koła  Bibliotecznego uczniowie  wykonywali oryginalne  zakładki do książek, które  stanowiły upominki  w konkursach czytelniczych  i plastycznych. W  październiku  obecnego  roku  szkolnego 2018/19  została  wykonana  wystawa  o tematyce historyczno-patriotycznej, pt. ,,Drogi  do  Niepodległości’’, akcentująca  100-lecie Odzyskania Niepodległości  przez  Polskę. Wystawa  upamiętnia  postać  wielkiego Polaka-patrioty- Józefa Piłsudskiego, twórcy  Legionów  Polskich. Dawne  fotografie  postaci  i dokumentów  historycznych  z lat 1914-1918  przybliżają  nam  ten  gorący  czas  zmagań  narodu polskiego  o  wolną  ojczyznę. Wystawa  jest  dostępna  dla  uczniów  w czytelni  biblioteki  szkolnej pod opieką p. Bożeny Zawiślak.

Bożena Zawiślak

Może Ci się również spodoba