BEZPIECZEŃSTWO ONLINE

Zmieniająca się rzeczywistość, rozwój technologii, przenikanie świata online postawiły przed rodzicami i wychowawcami nowe wyzwanie – konieczność przygotowania dziecka oraz ucznia do sprawnego i bezpiecznego korzystania z nowych mediów. Odpowiednie posługiwanie się technologiami informacyjno – komunikacyjnymi jest ważnym elementem dzisiejszej edukacji.

31 października 2018 roku uczniowie klas: VIIa i VIIIa Szkoły Podstawowej oraz wszystkie trzecie klasy oddziałów gimnazjalnych wzięły udział w zajęciach dotyczących cyberprzemocy, czyli zasad reagowania w sytuacjach zagrożenia w Internecie. Były to   warsztaty z przedstawicielami Straży Miejskiej Miasta Lublin. Zagadnieniami poruszanymi  podczas warsztatów były następujące treści: czym właściwie jest cyberprzemoc, jak reagować na przejawy agresji w Internecie, działania w sieci, które mogą powodować groźne sytuacje,  realne zagrożenia czyhające na młodego człowieka oraz jak chronić swoją prywatność i gdzie szukać pomocy w sytuacjach zagrożenia.

Poprzez tego rodzaju działania profilaktyczno – edukacyjne zdecydowanie wzrasta świadomość bezpiecznego korzystania z Internetu wśród młodych ludzi.

                                                                                                    Monika Melanowicz

Może Ci się również spodoba