DLA NIEPODLEGŁEJ – GALA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA GRĘ EDUKACYJNĄ – MOJA POLSKA NIEPODLEGŁA

Dnia 8 listopada 2018r. o godz. 10.30 w Szkole Podstawowej im ks. St. Konarskiego nr 1 w Lublinie odbyła się uroczysta Gala podsumowania Ogólnopolskiego Konkursu na Grę Edukacyjną Moja Polska Niepodległa z udziałem dostojnych gości oraz nagrodzonych uczniów i ich nauczycieli-opiekunów z różnych miejsc Polski.

Ogólnopolski Konkurs na Grę Edukacyjną Moja Polska Niepodległa zorganizowany został z okazji 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Patronat Honorowy nad konkursem objęli: Metropolita Lubelski Ksiądz Arcybiskup Stanisław Budzik, Wojewoda Lubelski Pan Przemysław Czarnek, Lubelski Kurator Oświaty Pani Teresa Misiuk, Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Sławomir Sosnowski oraz Prezydent Miasta Lublin Pan Krzysztof Żuk

Organizatorami konkursu byli: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej, Szkoła Podstawowa nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia,Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego, Klub Inteligencji Katolickiej oraz Fundacja Instytut im. Kazimierza Wielkiego.

Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całego kraju. Celem konkursu było kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, zwrócenie uwagi uczniów na konieczność zachowania pamięci o własnej przeszłości,  budowanie poczucia dumy z historii własnego narodu,  upowszechnianie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości narodowej, związanej ze 100-leciem odzyskania niepodległości, a także ukazanie Lublina jako miasta otwartego, przyjaznego dzieciom i młodzieży, z bogatą historią i ciekawego współcześnie oraz innych Małych Ojczyzn.  Zadanie polegało na przedstawieniu historii walki o suwerenność oraz postaci mających lokalny wkład w odzyskanie niepodległości.

Uczniowie wykonywali prace w formie prototypu gry planszowej bądź towarzyskiej (np. makiety przestrzennej, planszy, kart, puzzli itp. umożliwiających praktyczne sprawdzenie propozycji konkursowych) oraz przygotowywali oprawę merytoryczną gry, zasady, instrukcje, ewentualnie przewodniki zawierające informacje, z których uczestnicy będą korzystać w czasie rozgrywania partii.

Na konkurs wpłynęło 158 prac z 13 województw naszej Ojczyzny. W konkursie wzięło udział 290 uczniów przygotowanych przez 98 nauczycieli. Jury konkursu dokonało oceny prac w oparciu o podane w regulaminie kryteria m.in. poprawność merytoryczną, walory edukacyjne, nowatorskie ujęcie tematu oraz ukazanie wydarzeń związanych z odzyskaniem niepodległości i postaci walczących o suwerenność na terenie całego kraju.

Jury przyznało w czterech grupach wiekowych 15 nagród za I, II i III miejsce oraz 8 wyróżnień; łącznie nagrodzono 44 uczniów.

Pani Iwona Pańpuch – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. S. Konarskiego rozpoczęła uroczystość witając serdecznie zebranych gości oraz podkreślając wagę wydarzenia, w którym wszyscy uczestniczą. Z kolei głos zabrali: P. Radosław Brzózka – reprezentujący Wojewodę Lubelskiego, P. prof. Mieczysław Ryba – Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej oraz dr Piotr Makarzec – Prezes Fundacji Instytut im. K. Wielkiego, którzy przybliżyli zebranym wielkie idee niepodległościowe i patriotyczne oraz sylwetki wybitnych Polaków zaangażowanych w walkę o Odzyskanie Niepodległości.

Uroczystość uświetnił gościnny występ Zespołu Pieśni i  Tańca Dąbrowica działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jastkowie oraz uczniów Szkoły Podstawowej nr 1. Podziwialiśmy śpiew uczniów oddziałów przedszkolnych, patriotyczną pantomimę zespołu tanecznego „ Jedyneczki” oraz występ zespołu wokalnego z oddziałów gimnazjalnych.

Pani Dyrektor Iwona Pańpuch zwróciła się z serdecznymi podziękowaniami do nauczycieli zaangażowanych w przeprowadzenie konkursu i zorganizowanie uroczystości oraz podkreśliła wagę współpracy Dyrektorów SP nr 1, SP nr 50 oraz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej przy realizacji przedsięwzięcia. Oglądający wysoko ocenili patriotyczne prezentacje, zaznaczając w podsumowaniu, że świadczą one nie tylko o  perfekcji artystycznej, ale także o głębokiej wrażliwości patriotycznej młodych wykonawców.

       

Może Ci się również spodoba