DLA PAMIĘCI… KU PRZESTRODZE

 26 października 2018 roku odbyły się uroczystości 74. rocznicy deportacji Żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego do łagrów NKWD. Gdzieś w połowie drogi pomiędzy Moskwą a Petersburgiem znajdował się zespół 5 podobozów: w Borowiczach, Jogle, Opocznie, Ustie i Szybatowie. Początkowo zsyłani byli do niego hitlerowcy i ich sojusznicy, ale szybko żołnierzy AK uznano za równie groźnych dla sowieckiej Rosji.

Uroczyste obchody rozpoczęło złożenie wieńców i zapalenie zniczy przy tablicy upamiętniającej ofiary wywózek do sowieckich obozów znajdującej się przy Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego. Następnie odbyła się msza święta w intencji zmarłych i żyjących żołnierzy AK, BCh, NSZ – więźniów łagrów NKWD i ich rodzin w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kulminacyjnym punktem uroczystości z ceremoniałem wojskowym był apel poległych przy pomniku Dla Pamięci….Ku Przestrodze, na Skwerze Borowiczan, w którym uczestniczyli przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z panią wicedyrektor Urszulą Górniak. Sztandar Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Sztandar Środowiska Borowiczan godnie reprezentowali uczniowie naszej szkoły pod opieką pani Moniki Melanowicz. Istotnym akcentem podkreślającym patriotyczny charakter wydarzenia był występ artystyczny uczniów z klasy 3 c przygotowanych przez panią Agnieszkę Pawelec. Gimnazjaliści przygotowali wzruszające fragmenty wspomnień Borowiczan oraz fragmenty utworów poetyckich, które powstały w obozach. Ich występ to dowód na to, że młodzież Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie strzeże pamięci o Borowiczanach oraz w pełni rozumie przesłanie „Dla pamięci… Ku przestrodze”. Obszerny materiał o uroczystościach przygotowany przez Lubelski Oddział Telewizji Polskiej oraz krótki wywiad z naszą uczennicą można obejrzeć pod tym linkiem: https://lublin.tvp.pl/39652644/26-pazdziernika-2018-g-1830

 

 

                                                                                              Monika Melanowicz

                                                                                              Agnieszka Pawelec

Może Ci się również spodoba