PUNKT KONSULTACYJNY – DYŻURY SPECJALISTÓW

   W wyniku porozumienia  zawartego  pomiędzy Szkołą Podstawową  nr 1 w Lublinie, a Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną nr 1 w Lublinie został utworzony na terenie szkoły Punkt Konsultacyjny.

Celem działania jest przeprowadzenie diagnozy potrzeb i udzielenie specjalistycznej pomocy rodzicom i uczniom naszej placówki.  

Dyżury specjalistów: 20 listopad godz. 10.30– 12.00,  gabinet pedagoga – I piętro budynku.

Może Ci się również spodoba