CIEKAWA LEKCJA LITERATURY W MUZEUM IM. JÓZEFA CZECHOWICZA W LUBLINIE

19 grudnia 2018 roku klasa IIIc z wychowawcą panią Agnieszką Pawelec uczestniczyła w wyjątkowej lekcji z zakresu życia literackiego Lublina okresu dwudziestolecia międzywojennego, która miała miejsce w Muzeum im. Józefa Czechowicza przy ul. Złotej 3. Była to niezwykła podróż w czasie zatytułowana „Miasto poetów”, przenosząca młodzież do przedwojennego Lublina, uważanego wówczas za znaczący ośrodek literacki odradzającej się Polski. Obok sylwetki i twórczości znakomitego poety Józefa Czechowicza uczniowie mogli poznać inne nazwiska związane z życiem kulturalnym naszego miasta. Muzeum posiada w swoich zbiorach bogate materiały dotyczące takich twórców jak: Franciszka Arnsztajnowa, Konrad Bielski, Wacław Gralewski, Kazimierz Andrzej Jaworski, Antoni Madej, Wacław Mrozowski, Józef Nikodem Kłosowski, Józef Łobodowski, Stanisław Bojarczuk oraz Anna Kamieńska. W zbiorach muzealnych znajdują się poza tym listy oraz rękopisy utworów poetyckich tak wybitnych twórców polskich jak: Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert, Jerzy Zagórski, Julian Tuwim, Konstanty Ildefons Gałczyński i inni. Najbardziej interesujące dla młodzieży były jednak pamiątki związane z sylwetką samego Józefa Czechowicza, a więc autografy utworów literackich, listy do przyjaciół i rodziny, zdjęcia oraz dokumenty poety, fragmenty jego dziennika, świadectwa szkolne, dyplom ukończenia Instytutu Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, materiały związane z jego działalnością w Związku Literatów Lubelskich oraz około 50 woluminów pochodzących z jego księgozbioru prywatnego. W większości są to książki dedykowane poecie przez ich autorów. „Miasto poetów” to niezapomniana lekcja literatury i historii naszego miasta, która zainspirowała nas do samodzielnej refleksji nad tekstem lirycznym oraz pogłębiła w nas poczucie tożsamości lokalnej.

tekst: Agnieszka Pawelec

Może Ci się również spodoba