PIERWSZAKI W KRAINIE OZOBOTÓW

Pierwszoklasiści w naszej szkole korzystają z różnorodnych form rozwijania wyobraźni i kreatywności. Oprócz zdobywania elementarnej wiedzy związanej z czytaniem i pisaniem, uczą się również podstaw programowania przy pomocy małych robotów.

Na pierwszych zajęciach z robotami nadaliśmy im imiona. Są to: Blackozi i Whiteozi. Spotkania z ozobotami poświęcone są nauce dobierania odpowiednich kodów pozwalających na ustalenie zaplanowanej wcześniej trasy. Uczniowie samodzielnie rysują trasę za pomocą markerów, używając różnych kombinacji kolorów, które robot następnie odczytuje i wykonuje określoną komendę. Pobudzanie kreatywności dzieci za pomocą urządzeń elektronicznych to nie tylko efektywna nauka, ale też dobra zabawa.

Aleksandra Kliszcz

Może Ci się również spodoba