PODWÓJNY SUKCES SPOŁECZNOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 !

17 grudnia 2018 r. odbyła się w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego  w Lublinie uroczysta gala  poświęcona podsumowaniu konkursu zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie we współpracy z Kuratorium Oświaty w Lublinie pod hasłem „25 na piątkę z plusem” na film ukazujący działania podejmowane w każdej szkole  na rzecz ochrony środowiska. Celem konkursu było podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych postaw i zachowań  dotyczących ochrony środowiska i przyrody, jak i uświadamianie zagrożeń płynących z nieodpowiedzialnego gospodarowania zasobami środowiska naturalnego.

Film nakręcony przez naszych uczniów został wysoko oceniony przez jurorów i w związku z tym otrzymaliśmy z rąk Lubelskiego kuratora Oświaty Pani Teresy Misiuk oraz Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie Pana Pawła Gilowskiego – jako jedna z trzech nagrodzonych lubelskich szkół –  nagrodę w wysokości 35 000 złotych przeznaczoną na wyposażenie pracowni biologicznej.

O proekologicznych działaniach w naszej szkole mogliśmy się także wypowiedzieć udzielając wywiadów lubelskim mediom – TVP3 oraz dziennikarzom Radia Lublin.

Po zakończeniu części oficjalnej gali miała miejsce prezentacja artystyczna przygotowana pod kierunkiem Pani Aleksandry Maziarz – Wysockiej oraz Pani Anety Mikołajczyk przez uczniów działających w szkolnych kołach zainteresowań. Młodzi artyści zaprezentowali bogactwo form – recytację, śpiew solowy i zespołowy, pantomimę, taniec klasyczny, elementy gimnastyki artystycznej, grę na instrumentach oraz taniec ludowy – budząc podziw i wzruszenie widzów, czego dawali wyraz składając podziękowania za występ uczniów. Wysoki poziom prezentacji, łączącej treści patriotyczne i proekologiczne, podkreślili także Organizatorzy gali.

17 grudnia 2018r. to dzień podwójnego sukcesu społeczności Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublinie im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie: doceniono naszą działalność upowszechniającą proekologiczne wzorce zachowań oraz pracę formacji artystycznych, w których uczniowie mają możliwość rozwijać i kształcić  swoje zdolności.

Link do materiału TVP 3 Lublin Panorama Lubelska: https://lublin.tvp.pl/40467119/17-grudnia-2018-g-1830 (od 14:20 minuty)

 

 

Może Ci się również spodoba