ŚWIĘTA ZA PASEM

W minionym tygodniu rozmawialiśmy o przygotowaniach do świąt Bożego Naro­dzenia. Dzieci, na podstawie własnych doświadczeń oraz informacji z książek i albu­mów poznały tradycyjne ozdoby świąteczne, charakterystyczne dla niektórych regionów Polski, doskonaląc przy tym umiejętność rozpoznawania poznanych dotąd liter i układając z nich wybrane wyrazy.

Dzieci podczas za­baw utrwaliły nie tylko wiadomości o porządkowaniu, ale też o zachowaniu zasad bezpieczeństwa (opowiadanie G. Kasdepke „Jak tu ślisko”), sposób kulturalnego podejmowania gości oraz zachowania się przy stole, zgodnego z zasadami dobrego wychowania. Dzieci poznały literę L, l na przykładzie wyrazu lalka i wykona­ły wiele ćwiczeń, utrwalających sposób jej pisania. Podczas rozmowy inspirowanej opowiadaniem M. Bennewicza „Święta darem są dla ludzi”, dzieci rozwijały empatię i wrażliwość na potrzeby innych ludzi.

Poznaliśmy liczbę i cyfrę 7 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym. Dzieci rozwijały umiejętności matematyczne w zakresie dodawania i odejmowania w codziennych sytuacjach, tworzyły zbiory różnych przedmiotów, klasyfikując je ze względu na określone cechy. W trakcie dodatkowych zadań dzieci wysłuchały wiersza pt. „Tydzień” J. Brzechwy, ustaliły kolejność dni tygodnia i przyporządkowywały do nich określoną cyfrę, bawiły się w „Liczbową gąsienicę”, rozwiązywały zadania tekstowe na konkretach oraz próbowały je samodzielnie układać do określonego równania. Opowieść ruchowa „Dobieranka matematyczna” utrwaliła dodawanie w zakresie 7.

Dzieci z oddziału 0B ćwicząc umiejętność planowania własnej pracy, koordynację wzrokowo – ruchową oraz sprawności manualne wykonały pracę plastyczną „Pejzaż zimowy”, rozwijając przy tym swoją wyobraźnię plastyczną oraz estetykę.

Żaneta Kurzawska

Emilia Szczepańska – Kras

Monika Machulska – Wasilewska

Może Ci się również spodoba