SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE W SP 40

7 grudnia 2018 roku  reprezentacja uczennic z klasy VIIa Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z panią dyrektor Iwoną Pańpuch uczestniczyła w uroczystym podsumowaniu programu prozdrowotnego pt. „Szkoła Promująca Zdrowie” w związku z ubieganiem się Szkoły Podstawowej nr 40 o certyfikat krajowy. Społeczność SP nr 40 pracowała nad zagadnieniem hałasu, który jest zjawiskiem występującym powszechnie nie tylko podczas przerw między lekcjami. Uczniowie, nauczyciele i rodzice wspólnie zastanawiali się nad sposobem radzenia sobie z hałasem, który w nadmiarze wpływa negatywnie na rozwój i funkcjonowanie całego organizmu. Uroczystości towarzyszyła prezentacja multimedialna ukazująca działania prozdrowotne oraz rożnego rodzaju aktywności, wśród których znalazły się: występy taneczne, wokalne i akrobatyczne. Konferencję zakończył zdrowy poczęstunek.

                                                                                                          Monika Melanowicz

Może Ci się również spodoba