WIGILIA – PIĘKNE OBYCZAJE

W minionym tygodniu najmłodsi uczniowie naszej szkoły z niecierpliwością oczekując grudniowych świąt, uczestniczyli w różnorodnych zajęciach edukacyjnych dotyczących zwyczajów i tradycji obchodzenia Bożego Narodzenia. Dzieci odpowiadały na zadane pytania przez nauczyciela do opowiadania S.Doroszuk, J.Gawryszewskiej i J.Hermanowskiej „Z pamiętnika Agaty”oraz próbowały samodzielnie zadawać pytania do poznanego tekstu.

Na podstawie wcześniej zdobytych i wspólnie omówionych w klasie informacji o świętach Bożego Narodzenia zerówkowicze wykonali podsumowującą gazetkę, pt. „Jesteśmy razem”. Bożonarodzeniowa matematyka to porównywanie wielkości i kształtu ozdób na choinkę, ćwiczenia klasyfikacyjne- tworzenie zbiorów bombek, dodawanie i porównywanie liczebności zbiorów, doskonalenie umiejętności rozpoznawania poznanych cyfr w zakresie do 7 oraz ćwiczenia utrwalające znajomość aspektu porządkowego liczby. Zadania artykulacyjne i onomatopeiczne do wiersza E.Chilińskiej – Karpowicz „Choinka” ćwiczyły u wychowanków przedszkola słuch fonematyczny i narządy mowy.

Celem zajęć było kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Bożego Narodzenia, wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynności intelektualnych potrzebnych w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.

Monika Machulska – Wasilewska

Żaneta Kurzawska

Może Ci się również spodoba