CERTYFIKAT UCZESTNICTWA DLA SP1 W PROJEKCIE BADAWCZYM PROWADZONYM PRZEZ INSTYTUT MATKI I DZIECKA

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie uczestniczyła w projekcie badawczym „Prowadzenie badań w obszarach celów operacyjnych 1-6, ukierunkowanych na wspólna analizę czynników ryzyka i czynników wspierających prawidłowy rozwój w szczególności dzieci i młodzieży” prowadzonym przez Instytut Matki i Dziecka na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

CERTYFIKAT Instytut Matki i dziecka

Może Ci się również spodoba