KARUZELA PÓR ROKU- ZABAWY DYDAKTYCZNE ZERÓWKOWICZÓW

Na początku Nowego 2019 Roku nasi najmłodsi uczniowie w szkole poszerzyli wiedzę na temat sposobów odmierzania czasu. Rozwijali umiejętności rozumienia pojęcia czas, poznali budowę zegara oraz odczytywali na nim pełne godziny. Dzieci utrwalały informacje o cykliczności pór roku, zastanawiały się, czym charakteryzuje się każda z pór i jakie zachodzą w niej zmiany.

Wspólne kreatywne zabawy grup przedszkolnych: „Co do czego pasuje?”, „Drzewo w czterech porach roku” oraz opowieść ruchowa „Podróż” doskonaliły u wychowanków zdolność do zgodnego współdziałania w zabawie i sytuacjach zadaniowych.

Monika Machulska- Wasilewska

 

Może Ci się również spodoba