ZIMOWE PTAKOLICZENIE 2019

W piątek 25.01.2019r. klasa 4b pod kierunkiem nauczyciela przyrody wzięła udział w Zimowym Ptakoliczeniu. Jest to akcja organizowana przez OTOP, czyli Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków i odbywa się, już od 15 lat, zawsze w ostatni weekend stycznia. Miłośnicy przyrody wybierają się na poszukiwanie ptaków zimujących w pobliżu człowieka, w parkach, ogrodach, na osiedlach, podwórkach. Można też policzyć ptaki przylatujące do przydomowych karmników, nawet nie ruszając się z domu. Każdy może wziąć udział w tym wydarzeniu, wystarczy tylko znajomość ptaków występujących w naszym sąsiedztwie. Wyniki liczenia przesyła się za pomocą Elektronicznej Karty Obserwacji umieszczonej na stronie OTOP,  która pojawia się tuż przed Zimowym Ptakoliczeniem. OTOP na podstawie nadesłanych wyników przygotowuje zestawienie ptaków najliczniej spotykanych zimą w miastach. Te wyniki nie powiedzą nam dokładnie, ile ptaków zimuje w Polsce, ale dzięki zbieranym co roku danym można śledzić zmiany, jakie zachodzą w ptasim świecie i sprawdzić, czy pokrywają się z wynikami naukowymi opracowywanymi przez profesjonalnych ornitologów.

Uczniowie z dużym zaangażowaniem wypatrywali, rozpoznawali i liczyli wszystkie napotkane ptaki. W czasie naszego zimowego spaceru zaobserwowano następujące gatunki: gawrony, kawki , sikory bogatki, gołębie miejskie, sierpówki, dzwońce, kwiczoły.

Joanna Kurus

Może Ci się również spodoba