DORADCA ZAWODOWY POLECA

Informacja dla rodziców i uczniów kończących 8 klasę szkoły podstawowej oraz dla rodziców i uczniów klasy 3 oddziałów gimnazjalnych:

  1. Poradnik dla rodzica:

http://eurodoradztwo.praca.gov.pl/publikacje/psychologiczne-podstawy-wyboru-zawodu.pdf

 

  1. Instytucje wspierające działalność doradczą szkoły:
  • Specjalistyczna Poradnia Zawodowa w Lublinie ul. Magnoliowa 8, http://zp1.lublin.pl
  • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1, ul. Pogodna 54, http://ppp1.lublin.eu
  • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, ul. Obywatelska 4, http://wup.lublin.pl

 

  1. Źródła informacji szkolnych i zawodowych:

 

  1. Wykaz Szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Lublin:

 

  1. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych – informacja

https://www.kuratorium.lublin.pl/pliki/akt/id_9376/zal/prezentacja_rekrutacja_2.pdf

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Monika Melanowicz

Może Ci się również spodoba