Rekrutacja do klas IV i VII na rok szkolny 2019/2020 – propozycja tworzonych oddziałów (klasy językowe i informatyczne)

Zapraszamy Państwa Rodziców uczniów klas III i VI do zapisywania dzieci do następujących klas tworzonych na rok szkolny 2019/2020.

KLASA 4 A – z rozszerzonym nauczaniem języka angielskiego oraz dodatkową nauką języka niemieckiego i hiszpańskiego (dla chętnych)  

Wychowawca: p. mgr Agnieszka Pawelec – dyplomowany nauczyciel języka polskiego i języka angielskiego z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, posiadający liczne sukcesy w pracy z uczniami, animator kultury, założycielka Szkolnego Koła Teatralnego.

Uczniowie klasy językowej będą rozwijali swoje umiejętności językowe poprzez:

– realizację podstawy programowej z j. angielskiego w wymiarze 3 godzin tygodniowo,

– udział w zajęciach dodatkowych rozwijających zdolności i umiejętności uczniów z j. angielskiego w wymiarze 1 godziny tygodniowo,

– udział w zajęciach dodatkowych z j. niemieckiego, j. hiszpańskiego ( dla chętnych) w wymiarze 1 godziny tygodniowo,

– współpracę ze studentami Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,

– uczestnictwo w międzynarodowym projekcie nauki j. niemieckiego  Pasch „ Szkoły – partnerzy przyszłości we współpracy z Ambasadą Niemiec (wyjazdy zagraniczne na obozy językowe, możliwość zdobycia certyfikatu językowego),

– wykorzystanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych m. innymi tablicy interaktywnej, rzutnika multimedialnego do nauki wybranego języka,

– udział w językowych projektach edukacyjnych,

– udział w konkursach językowych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym,

– pracę w nowoczesnym Centrum Językowym z wykorzystaniem platformy edukacyjnej.

 

KLASA 4 B – klasa informatyczna z rozszerzonym nauczaniem informatyki i elementami programowania

Wychowawca: p. mgr Karina Kołbuś  – dyplomowany nauczyciel matematyki i informatyki z  wieloletnim doświadczeniem zawodowym, posiadający liczne sukcesy w pracy z uczniami, administrator szkolnej strony internetowej.

Uczniowie klasy informatycznej z nauką programowania będą rozwijali swoje umiejętności informatyczne poprzez:

– udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych z informatyki,

– realizację autorskiego programu nauczania informatyki,

– udział w projektach edukacyjnych z informatyki,

– udział w konkursach informatycznych o zasięgu międzyszkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim,

– wykorzystanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych,

– korzystanie z 2 pracowni komputerowych z dostępem do Internetu,

– korelację treści informatycznych z treściami matematycznymi,

– udział w zajęciach dodatkowych z robotyki (praca z ozobotami),

 

KLASA 7A – językowa pod patronatem Instytutu Goethego w Warszawie
Wychowawca: p. Katarzyna Kamińska – dyplomowany nauczyciel języka niemieckiego, koordynator Międzynarodowego Programu PASCH – Szkoły Partnerzy Przyszłości realizowanego w Szkole Podstawowej nr 1, posiadający liczne sukcesy w pracy z uczniami m. innymi zdobycie tytułów laureatów w wojewódzkich konkursach języka niemieckiego organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Uczniowie klasy językowej patronackiej będą rozwijali swoje umiejętności językowe poprzez:

–  dodatkowe godziny nauki języka niemieckiego realizowane w ramach zajęć pozalekcyjnych,

– dodatkową naukę języka hiszpańskiego (dla chętnych),

– przygotowanie do Międzynarodowego Egzaminu z języka niemieckiego i otrzymania certyfikatu językowego ,

– zaangażowanie w realizację Międzynarodowego Programu PASCH – Szkoły Partnerzy Przyszłości realizowanego w Szkole Podstawowej nr 1,

– udział w projektach edukacyjnych we współpracy z 8 modelowymi szkołami w Polsce,

– wyjazdy na obozy językowe do Niemiec,

– udział w konkursach językowych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym,

– pracę w nowoczesnym Centrum Językowym z wykorzystaniem platformy edukacyjnej,

– wykorzystanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych m. innymi tablicy interaktywnej, rzutnika multimedialnego do nauki wybranego języka.

 

Może Ci się również spodoba