ŚWIATOWY DZIEŃ GODNOŚCI W KLASIE 4 B

Dzień Godności obchodzony jest na całym świecie w trzecią środę  października, zaś związana z nim akcja trwa do końca roku szkolnego. Powstał on  z inicjatywy Fundacji  Global Dignity Poland oraz Fundacji  Świadomego Rozwoju.  Jego celem jest  propagowanie idei poszanowania godności jako fundamentalnego prawa człowieka.

Uczniowie klasy 4b uczestniczyli w projekcie związanym z jego obchodami. Podczas cyklu zajęć „Empatia na co dzień ” mieli okazję uzmysłowić sobie istotę godności i problemów, jakie powstają w wyniku jej nieposzanowania. Nabywali  umiejętność  uwrażliwienia i współodczuwania z drugim człowiekiem.

Dzieci w szkołach spotykają się z różnymi formami niestosownego zachowania,  najczęściej z agresją słowną. Zajęcia uświadomiły młodym ludziom, że obojętność nie jest rozwiązaniem, a tym, co łączy i zapewnia poczucie wspólnoty jest właśnie GODNOŚĆ.

Izabela Szczypień

Może Ci się również spodoba