Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu EKOLOGIA W MOIM DOMU

Wyniki XII Ogólnopolskiego Konkursu

 „Ekologia w moim domu”

 W dniu 20 marca 2019 roku komisja konkursowa w składzie:

1. Pani Joanna Jaroszuk-Oniszko – przedstawicielka Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin

2. Pan dr hab. prof. nadzw. UP Antoni Polonis – przedstawiciel Polskiego Klubu Ekologicznego, Okręg Środkowo-Wschodni

3. Eliza Rokosz – przedstawicielka Polskiej Korporacji Recyklingu

4. Pani Katarzyna Markowska – koordynator konkursu

5. Pani Łucja Kwiatkowska – koordynator konkursu

na posiedzeniu oceniła prace nadesłane na XII Ogólnopolski Konkurs pt.„Ekologia w moim domu”, organizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie.

Do konkursu przystąpiło 75 uczniów ze szkół podstawowych z całej Polski. Ogółem nadesłano 38 prac multimedialnych oraz 37 plastycznych.

Po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami, uwzględniając zgodność z tematem, kreatywność, oryginalność, staranność i samodzielność wykonania prac, komisja przyznała tytuły laureata i wyróżnienia.

Wyniki XII Ogólnopolskiego Konkursu

Może Ci się również spodoba