ZIELONO MI… PROJEKT EDUKACYJNY PRZEDSZKOLA

Wiosna, to czas kiedy przyroda budzi się do życia, świat staje się ciekawy, kolorowy.  W miesiącu marcu wychowankowie przedszkola z grupy O „a” uczestniczyli w cyklu zajęć „Zielono mi” realizowanych metodą projektu.

Głównym celem wielopoziomowego oddziaływania projektu było pogłębianie wiedzy przedszkolaków na temat wiosny, kształtowanie szacunku do przyrody, doskonalenie umiejętności jej obserwowania oraz wypowiadania się na poznane tematy. Harmonogram działań zerówkowicza: „Wiosenny kącik przyrody w sali przedszkolnej”(posianie rzeżuchy, ziół, fasoli) „Czy już idzie wiosna?”(pogadanka ukazująca aktualny stan wiedzy dzieci na temat wiosny, rozbudzenie zainteresowań zmianami w przyrodzie) „Od nasionka do rośliny”( układanie historyjki obrazkowej) „Wiosenne gazetki”(kompozycje z różnych źródeł informacyjnych) piosenka „Marzec czarodziej”, „Pierwsze rymowanki”( ułożenie okrzyku, rymów na powitanie wiosny) „Zadania dla mądrej główki i sprawnej rączki”( dodawania i odejmowanie w zakresie 10, poznanie znaku +, -, =, >, < , kolorowanie Pani Wiosny zgodnie z instrukcją podaną przez nauczyciela, zabawy z sylabami, czytanie wyrazów z poznanymi literkami ) „ Kwiatowy rytm” gra na instrumentach, „Wiosna na talerzu”( sezonowe warzywa, nowalijki) „Nasza poezja”( recytujemy fragmenty wierszy o wiośnie J. Brzechwy, J. Tuwim) „Żabki i jaskółki”( gry i zabawy muzyczno- ruchowe). Udział w projekcie był doskonałą okazją do tego, by opowiedzieć dzieciom, jak wielkie bogactwo niesie ze sobą przyroda w okresie wiosennym. W trakcie zajęć przedszkolaki zdobywały nowe wiadomości i umiejętności oraz uczyły się samodzielności i  pracy w grupie.

Monika Machulska- Wasilewska

Może Ci się również spodoba