„KTO TY JESTEŚ ?” – PROJEKT EDUKACYJNY PRZEDSZKOLAKA

„Nasza czarna jaskółeczka

przyleciała do gniazdeczka

przez daleki kraj.

Bo w tym gniazdku się rodziła

bo tu jest jej strzecha miła,

bo tu jest jej raj.”

(M. Konopnicka)

Na przełomie kwietnia i maja wychowankowie zerówki z grupy O „A”  uczestniczyli w projekcie edukacyjnym „Kto ty jesteś?” odnoszącym się do podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz uwzględniającym społeczny i poznawczy obszar rozwoju dziecka.

Założeniem projektu było wzbudzenie przywiązania, miłości i oddania do rodzinnej ziemi.

Zadania edukacyjno – wychowawcze, którym musieli sprostać nasi najmłodsi uczniowie w szkole:

– sformułowanie odpowiedzi na pytanie „Czym dla ciebie jest Polska?” „Co to znaczy być patriotą?”( praca w grupach przy pomocy metody „burzy mózgów”) – zabawy z mapą „Wędrujemy po Polsce”(kierunki  na mapie, miasta, województwa, rzeki, morze, góry) – mini zawody w układaniu puzzli ( ćwiczenie spostrzegawczości, sprawności motoryki małej) – wyjaśnienie co oznaczają symbole Państwa Rzeczpospolitej Polskiej – liczenie, przyporządkowanie cyfry do ilości zgromadzonych flag – „Dawno, dawno temu…” opowiadanie przez dzieci o początkach państwa polskiego  – ćwiczenia z czytania, percepcji wzrokowej, wiedzy ogólnej, koordynacji wzrokowo- ruchowej, sprawności manualnej ( karty pracy) – „Lublin to moje miasto” zabawy konstrukcyjne

Dodatkowo, nasze przedszkolaki dzielnie kibicowali Krecikowi ( bajkowej postaci), który wyruszył w swoją podróż po całej Polsce ( Ogólnopolski Projekt „Krecik poznaje Polskę) oraz wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „ Przedszkolak poznaję Polskę” edycja II ( tematyka prac związana była z ciekawym miejscem zamieszkania, obiektem, terenem przyrodniczym).

Ważnym motywem projektu było rozbudzenie ciekawości poznawczej dzieci, aby podejmując różnorodne działania poznawały swój kraj, poszerzały wiedzę na temat swojego miasta i regionu.

                                                                               Monika Machulska- Wasilewska

Może Ci się również spodoba