UROCZYSTA GALA PODSUMOWUJĄCA VI EDYCJĘ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU STANISŁAW KONARSKI – NASZ WSPÓŁCZESNY

14 maja 2019 r. o godz.10.30. w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie odbyła się uroczystość podsumowania i wręczenia nagród w VI Ogólnopolskim Konkursie „Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny” pod patronatem honorowym Księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika, Metropolity Lubelskiego, Pani Teresy Misiuk, Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Pana Przemysława Omieczyńskiego, Prezesa Zarządu Fundacji Niepodległości w Lublinie. Uroczysta Gala była szczególnym wydarzeniem, gdyż oficjalnie rozpoczęła obchody Jubileuszu 100 – lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublinie.

Organizatorami konkursu byli Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie. Na konkurs wpłynęło 101 prac z 8 województw naszej Ojczyzny. Jury przyznało 17  nagród  i 5 wyróżnień. Przewodniczący jury – Prof. dr hab. Mieczysław Ryba z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, przybliżył zebranym myśli i dokonania ks. Stanisława Konarskiego, podkreślając uniwersalność dorobku wielkiego pijara. Uroczystość uświetnił  występ artystyczny uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublinie przygotowanych przez p. Agnieszkę Pawelec. W gali uczestniczyli uczniowie, rodzice i nauczyciele z różnych miejsc Polski oraz licznie przybyli goście m.in.: p. Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty, p. dr Mariusz Banach – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin, p. Ewa Dumkiewicz – Sprawka – Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, p. Jan Fedirko – członek Zarządu Fundacji Niepodległości w Lublinie, p. Barbara Rzeszutko – Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie – współorganizator konkursu, p. Grażyna Kłos – Kierownik Wydziału Informacji i Informatyzacji Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie – członek Jury, p. Iwona Kręglicka – przewodnicząca Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność  w Lublinie, p. Jolanta Jurkowska, Kierownik Filii nr 19 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Na zakończenie uroczystości Pani Dyrektor Iwona Pańpuch podziękowała wszystkim laureatom konkursu i przygotowującym ich nauczycielom, członkom jury oraz przybyłym gościom. Słowa uznania skierowała także do nauczycieli SP nr 1 – Pana Piotra Bielaka, Pani Urszuli Górniak i Pani Kariny Kołbuś – współorganizatorów konkursu oraz Pani Łucji Kwiatkowskiej i Pani Emilii Szczepańskiej – Kras – autorek niezwykle wymownej dekoracji scenicznej.

Może Ci się również spodoba