POŻEGNANIA NADSZEDŁ CZAS…

Dnia 18 czerwca 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Lublinie odbyła się podniosła uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów klas dotychczasowego gimnazjum oraz absolwentów klasy ósmej. Było to wyjątkowe spotkanie z  ostatnim rocznikiem gimnazjalistów, który zakończył funkcjonowanie gimnazjów w polskim systemie kształcenia. Galę rozpoczęło odśpiewanie hymnu państwowego oraz przekazanie sztandaru Szkoły Podstawowej nr 1 nowemu składowi pocztu sztandarowego wyłonionemu spośród uczniów klasy 5a. Następnie zabrała głos pani Iwona Pańpuch – Dyrektor Szkoły, która nawiązała do okresu zdobywania wiedzy i umiejętności, rozwijania zainteresowań i uzdolnień, działalności charytatywnej, pracy na rzecz Szkoły, działań artystycznych i sportowych prowadzonych przez uczniów kończących Szkołę. Podkreśliła, iż czas spędzony tutaj był także etapem kształcenia odpowiednich postaw i zachowań oraz rozwijania systemu wartości w duchu patriotycznych i humanistycznych myśli oraz dokonań patrona – ks. Stanisława Konarskiego. Podziękowała uczniom za godne reprezentowanie Szkoły, liczne sukcesy wokalne, taneczne, sportowe i teatralne. W dalszej części pani Dyrektor zwróciła się do rodziców uczniów z podziękowaniem  za owocną współpracę, wspieranie działań Szkoły oraz zaangażowanie w liczne przedsięwzięcia. Słowa uznania skierowała także do nauczycieli wychowawców, podkreślając sumienną pracę na rzecz poszczególnych zespołów klasowych. Z kolei Pani Dyrektor wręczyła wraz z wychowawcami nagrody dla uczniów, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce i wykazali się wzorowym zachowaniem. Uhonorowani zostali także uczniowie działający w Samorządzie Uczniowskim oraz Szkolnym Klubie Wolontariatu. Na zakończenie obejrzeliśmy  część artystyczną , nawiązującą do trwałości i piękna uczucia miłości, przygotowaną przez klasę 3c pod kierunkiem pani Agnieszki Pawelec.

Może Ci się również spodoba