WYRÓŻNIENIE DLA UCZNIA III KLASY GIMNAZJUM W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE POŚWIĘCONYM 75. ROCZNICY BITWY O MONTE CASSINO

30 maja 2019 r. w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa odbyła się gala finałowa konkursu „75 rocznica bitwy o Monte Cassino” zorganizowanego przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Nasz uczeń – Antoni Bielak z klasy IIIc gimnazjum uzyskał wyróżnienie w kategorii literackiej w tym konkursie. Gościem honorowym gali była minister Anna Maria Anders – sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw Dialogu Międzynarodowego, która jest matką chrzestną sztandaru i członkiem honorowym Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. W gali finałowej konkursu udział wzięło prawie 300 osób, w tym laureaci, nauczyciele, dyrektorzy szkół, rodzice i zaproszeni goście. Wśród zaproszonych gości byli m.in. mjr Zoltan Reti – zastępca attaché obrony Ambasady Węgier w Polsce, Zbigniew Czaplicki – reprezentujący Marszałka Województwa Mazowieckiego, Marek Maluchnik – Sekretarz Gminy Nasielsk, st. kustosz Maciej Biernat – reprezentującego dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ppłk. Mirosław Zyber – dowódca 2 stargardzkiego batalionu saperów, mjr Marek Kuciński – reprezentujący Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa – Mokotów, Arkadiusz Urban – Fundacja Wspólnota Andersa, Tomasz Banasiak– Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego, Michał Krzysztof Wykowski – Honorowy Prezes Stowarzyszenia „Warszawska Rodzina Policyjna 1939 roku”, Włodzimierz Dusiewicz – reprezentujący Prezesa Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska” w Warszawie, Krzysztof Sitkowski – reprezentujący Związek Piłsudczyków – Oddział w Radomiu. Obecny był również 105 – letni kombatant kpt. w st. spocz. Andrzej Rak. Gala rozpoczęła się od wejścia na salę w rytmie marszu wojskowego Chóru Dziecięcego Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Żołnierze Września 1939 Garnizonu Dęblin” z Ryk pod kierunkiem Tadeusza Kucharskiego i odśpiewania hymnu państwowego oraz wykonania dwóch pieśni patriotycznych i pokazu musztry paradnej. Uczestników gali powitał płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie głos zabrała minister Anna Maria Anders, która wyraziła uznanie dla organizatorów i zadowolenie z tak licznego udziału młodzieży i dzieci w konkursie. Prowadząca galę, Teresa Stroińska – Macińska, poinformowała, że w I etapie konkursu (szkolnym) wzięły udział 332 szkoły i 3186 uczniów. Do finału konkursu zakwalifikowało się 298 szkół i 1559 uczniów. W kategorii szkoły podstawowe – klasy IV – VI wzięło udział 116 szkół i 914 uczniów. W kategorii szkoły podstawowe – klasy VII – VIII oraz III klasy gimnazjów – 105 szkół oraz 433 uczniów. W kategorii szkoły średnie w konkursie wzięło udział 77 szkół oraz 212 uczniów. Patronat honorowy nad konkursem objęli: Mariusz Błaszczak – Minister Obrony Narodowej, Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej, Jarosław Szarek – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Anna Maria Anders – Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego, Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Nagrody rzeczowe, medale, puchary, statuetki i dyplomy odebrało 116 nagrodzonych uczniów. Wręczali je minister Anna Maria Anders i płk rez. Alfred Kabata oraz fundatorzy obecni na gali.

Agnieszka Pawelec

Może Ci się również spodoba