OGŁOSZENIE DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W LUBLINIE

14 października jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych, ale nie jest dniem wolnym od pracy.

Harmonogram zajęć w dniu 14 października 2019 r. tj. poniedziałek:

  • godz. 11.00 – Uroczysta Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej z udziałem uczniów wszystkich klas pod opieką nauczyciela wychowawcy,
  • godz. 12.00 – próba części artystycznej z okazji Jubileuszu 100 – lecia Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublinie.

Pozostali uczniowie, którzy nie uczestniczą aktywnie w próbie, udają się do domu lub korzystają z opieki świetlicowej, jeśli rodzice zadeklarowali taką potrzebą. Uczniowie oddziałów przedszkolnych pracują bez zmian.

Dyrektor Szkoły

Iwona Pańpuch

Może Ci się również spodoba