WIELKI JUBILEUSZ 100 – LECIA SZKOŁY

Sto lat – to nie tylko czas

Sto lat – to miejsce

Nadzieje i marzenia

Trudności do pokonania

Sto lat – to wasze wczoraj i nasze dziś

 

25 października 2019 roku Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie obchodziła Wielki Jubileusz: 100–lecie swojego istnienia, który honorowym patronatem objęli: Jego Ekscelencja Arcybiskup Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski; Ojciec dr Mateusz Pindelski, Prowincjał polskiej Prowincji Zakonu Pijarów w Krakowie; Pan dr hab. Przemysław Czarnek, Wojewoda Lubelski; Pan dr Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin oraz Pani Teresa Misiuk, Lubelski Kurator Oświaty.
Uroczystości rozpoczęła Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Stanisława Budzika – Metropolity Lubelskiego z udziałem zaproszonych gości, uczniów, rodziców, nauczycieli, absolwentów, mieszkańców dzielnicy Dziesiąta oraz sympatyków Szkoły. Na zakończenie Eucharystii Pani Dyrektor Iwona Pańpuch wraz z delegacją uczniów – członków Zespołu Folklorystycznego „Nasz Lublin” – złożyła Jego Ekscelencji serdeczne podziękowania za obecność i wygłoszone słowo pasterskie oraz zwróciła się z prośbą o dokonanie aktu poświęcenia płaskorzeźby Patrona Szkoły, ufundowanej przez Radę Rodziców oraz Europejską Fundację Aktywności Społecznej w Lublinie.

Następnie społeczność szkolna oraz zaproszeni goście udali się
w uroczystym orszaku przy wtórze podniosłych utworów granych przez orkiestrę Zespołu Szkół Transportowo – Komunikacyjnych w Lublinie do budynku Szkoły, by wziąć udział w części oficjalnej uroczystości.

Z kolei nastąpiło odsłonięcie popiersia ks. Stanisława Konarskiego, które zostało poświęcone przez Jego Ekscelencję Arcybiskupa Stanisława Budzika.

Część oficjalną Jubileuszu rozpoczął program artystyczny zatytułowany „Tylko Jedynka” z gościnnym udziałem absolwentów Szkoły: pani Kingi Nowak – studentki VI roku Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz pani Maryli Hałabis – absolwentki I Liceum
Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie. Scenariusz eksponował wszelkie formy pracy artystycznej uczniów oraz przedstawiał sposoby realizacji postulatów ks. Stanisława Konarskiego w Szkole. Goście mogli obejrzeć taniec zespołu folklorystycznego „Nasz Lublin”, występ zespołu tańca nowoczesnego, zespołu tańca klasycznego, zespołów wokalnych, instrumentalistów wykonujących utwory muzyki klasycznej oraz uczniów z grupy recytatorów. Koncepcja nauczania i wychowania Wielkiego Pijara została wpisana w ramę czterech pór roku, jako symboli poszczególnych etapów życia człowieka, do czego nawiązywały utwory poetyckie, wokalne, choreografia zespołów tanecznych, a także scenografia i kostiumy młodych artystów. Po zakończeniu programu artystycznego, który – zgodnie z opinią widzów – prezentował bardzo wysoki poziom, co obecni podkreślili długotrwałymi oklaskami, nastąpiła część oficjalna.

Pani Dyrektor Iwona Pańpuch powitała wszystkich przybyłych gości, między innymi:

 – Przewielebnego Ojca dr. Mateusza Pindelskiego, Prowincjała Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów,

– Panią Beatę Stepaniuk – Kuśmierzak, Zastępcę Prezydenta Miasta Lublin,

– Pana dr. Mariusza Banacha, Zastępcę Prezydenta Miasta Lublin,

– Pana Radosława Brzózkę, Pełnomocnika Wojewody Lubelskiego do spraw Rozwoju Edukacji, reprezentującego Pana dr. hab. Przemysława Czarnka, Wojewodę Lubelskiego,

– Pana Andrzeja Figurę, Zastępcę Dyrektora Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie,

– Pana Piotra Szczepanika, Lubelskiego Wicekuratora Oświaty, reprezentującego Panią Teresę Misiuk, Lubelskiego Kuratora Oświaty; Absolwenta Szkoły,

– Radnych Miasta Lublin z Panem Stanisławem Kierońskim,  Wiceprzewodniczącym Rady Miasta Lublin na czele,

– Panią Ewę Dumkiewicz – Sprawkę, Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin,

– Dyrektorów lubelskich szkół i placówek oświatowych, uczniów, rodziców, emerytowanych dyrektorów, nauczycieli i pracowników Szkoły oraz absolwentów.

          Następnie Pani Dyrektor zaprezentowała szczegółowo historię placówki,  koncepcję działania oraz rozwoju współczesnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublinie, im. ks. S. Konarskiego, podkreślając wkład poprzedników w jej istnienie oraz osiągnięcia.

Z kolei głos zabrał Pan dr Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin, który po złożeniu okolicznościowych życzeń oraz podkreśleniu sukcesów Szkoły, wręczył (wraz z Panią Beatą Stepaniuk – Kuśmierzak, Zastępcą Prezydenta Miasta Lublin) Pani Dyrektor Iwonie Pańpuch oraz jedenastu nauczycielom Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublinie przyznane Medale Prezydenta Miasta Lublin. Medalem Zasłużonego dla Miasta Lublin została także uhonorowana Szkoła – Jubilatka.

W dalszej kolejności głos zabrali: Pani Dyrektor Ewa Dumkiewicz – Sprawka, Pan Piotr Szczepanik, Lubelski Wicekurator Oświaty, który podkreślił fakt, iż jest absolwentem „Jedynki”, przewodniczący Rady Rodziców oraz przedstawicielka Absolwentów Szkoły. Prelegenci składali okolicznościowe życzenia dla całej społeczności szkolnej na ręce Pani Dyrektor Iwony Pańpuch.

Na zakończenie uroczystości Pani Dyrektor złożyła podziękowania instytucjom i osobom prywatnym, dzięki życzliwości których obchodzenie Wielkiego Jubileuszu mogło mieć tak okazały charakter. Wszyscy goście otrzymali pamiątkowe breloczki z wizerunkiem Patrona Szkoły, okolicznościowe wydawnictwo, poświęcone historii oraz współczesności Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublinie im. ks. S. Konarskiego oraz specjalny numer gazety Parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego „Bliżej serca”, w której zamieszczono artykuły poświęcone Jubileuszowi 100 – lecia istnienia placówki.

Wszyscy goście mogli zwiedzić Szkołę, obejrzeć okolicznościowe wystawy tematyczne i eksponaty zgromadzone w Izbie Pamięci oraz wrócić do wspomnień z przeszłości.

Piękny i podniosły dzień Wielkiego Jubileuszu obfitujący w wyjątkowe wydarzenia zostanie na zawsze w pamięci uczestniczących w nim osób dzięki pracy i wysiłkowi uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników Szkoły, którzy podjęli się przygotowania uroczystości głównej oraz imprez towarzyszących.

 

Może Ci się również spodoba