MISTRZ ORTOGRAFII

14 listopada 2019 roku  odbył  się  Szkolny Konkurs Ortograficzny w celu  rozwijania wiedzy i  umiejętności ortograficznych oraz  zachęcania  uczniów do pracy nad poprawnością  pisowni  w ojczystym języku. Konkurs  był  adresowany  do uczniów  klasy  V ,,a’’ i  V,,b’’ Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublinie  i  składał  się  z   etapu  klasowego i  międzyklasowego.  Do  etapu klasowego  przystąpili  wszyscy  uczniowie  klasy V,,a’’ i  V,,b’’ pisząc  dyktando  sprawdzające   znajomość  zasad ortograficznych i  interpunkcyjnych. W  wyniku  tej  pracy  zostali wyłonieni  uczniowie, którzy  reprezentowali  daną  klasę  w  etapie  międzyklasowym. Zadania  konkursowe, zróżnicowane  pod  względem  trudności,  polegały  na  uzupełnianiu   luk , wyjaśnieniu pisowni  związków  wyrazowych, podaniu odpowiedniej ich  formy oraz  zastosowaniu znaków interpunkcyjnych w zdaniach. Na podstawie  uczniowskich  prac  jury  określiło  laureatów  Konkursu: najbogatszą  wiedzę i umiejętności ortograficzne  na poziomie  piątoklasistów  reprezentuje Anna Złotowska-uczennica  klasy  V,,b’’, Borys  Mołdach- uczeń klasy V,,a’’, Weronika  Rozwałka- uczennica klasy V,,b’’ oraz  Szymon Gancarz – uczeń  klasy V,,b’’.

Laureatom  i pozostałym uczestnikom  Konkursu  serdecznie  gratulujemy.

Jadwiga Korzeniewska

Może Ci się również spodoba