NABÓR NA STANOWISKO PRACY: ANIMATOR BOISK WIELOFUNKCYJNYCH WYBUDOWANYCH W RAMACH PROGRAMU „MOJE BOISKO ORLIK”

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublinie ogłasza nabór na stanowisko pracy :
Animator boisk wielofunkcyjnych wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko Orlik”

ogłoszenie animator 2020 r.

 WARUNKI PRACY:

 1. Praca w terminie:

1 marca – 30 listopada 2020 roku

 1. Praca w godzinach :
 • od 16:00 do 21:00 – w dni robocze w okresie roku szkolnego,
 • od 12:00 do 21:00 – w soboty i niedziele oraz w okresie ferii letnich.

Liczba godzin oraz godziny pracy mogą ulec zmianie w zależności od dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację programu pn. „Lokalny Animator Sportu”

 1. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 1. prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla różnych grup społecznych
  w godzinach otwarcia Orlika, zgodnie z harmonogramem ujętym w dzienniku zajęć.
 2. organizowanie i prowadzenie zajęć oraz imprez sportowych (co najmniej raz w tygodniu) dla różnych grup społecznych (w tym dla dzieci, młodzieży osób niepełnosprawnych, dorosłych, seniorów oraz dla rodzin);
 3. prowadzenie elektronicznego dziennika zajęć (w przypadku animatorów, którzy nie biorą udziału w projekcie Ministerstwa Sportu i Turystyki „Lokalny Animator Sportu” – dziennik powinien być prowadzony w formie papierowej);
 4. umieszczanie aktualnego harmonogramu zajęć na tablicy ogłoszeń umiejscowionej w widocznym miejscu na Orliku, na stronie internetowej Szkoły oraz na portalu wskazanym przez Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin;
 5. zarejestrowanie profilu animatora na portalu internetowym „Lokalny Animator Sportu” oraz do bieżącego zamieszczania w nim informacji dotyczących funkcjonowania obiektu np. organizowanych imprez, zajęć (dotyczy animatorów biorących udział w projekcie Ministerstwa Sportu i Turystyki „Lokalny Animator Sportu”);
 6. nadzór nad mieniem szkoły i zgłaszanie wszystkich usterek i zniszczeń do dyrektora szkoły.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. życiorys zawodowy (CV) – opatrzony numerem telefonu kontaktowego lub e – mailem oraz własnoręcznym podpisem,
 2. kopia dokumentów poświadczającej kwalifikacje zawodowe,
 3. program działań sportowo-rekreacyjnych adresowanych do różnych grup społecznych, które kandydat zamierza realizować będąc animatorem, opatrzonego własnoręcznym podpisem,
 4. klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych klauzula informacyjna_dla_kandydata 2019-2020

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w zamkniętej kopercie z dopiskiem ”Nabór – animator boiska Orlik” w terminie do dnia 6.12.2019 r.

 

Może Ci się również spodoba