EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA MA SWOJEGO LAUREATA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

Zuzanna Kawiak, uczennica klasy I „c” została laureatką VI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Rosja w zwierciadle symboli architektury” w I kategorii (klasy I – IV) organizowanym przez Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej UMCS.

Konkurs był adresowany do uczniów szkół podstawowych (publicznych i niepublicznych) z całej Polski. Popularyzował on wśród dzieci i młodzieży kulturę rosyjską, w tym zabytki architektury w Rosji oraz kształtował wyobraźnię i umiejętności artystyczne uczniów. Zuzia wykonała, przy pomocy różnych materiałów plastycznych m.in. sznurka, przepiękną pracę ,pt: „ Cerkiew na wyspie Kiży”.

12 grudnia 2019 roku odebrała nagrodę w Centrum Języka Kultury Rosyjskiej UMCS z rąk Prorektor ds. Kształcenia dr hab. Aliny Orłowskiej oraz Dyrektora Centrum dr Swietłany Szaszkowej.

Gratulujemy laureatce zwycięstwa w konkursie i życzymy dalszych sukcesów!

                                                                                                   Monika Machulska- Wasilewska

Może Ci się również spodoba