KSIĄŻKA ŁĄCZY POKOLENIA

Biblioteka szkolna to miejsce wyjątkowe, tu spotykamy się z książkami, ale także  z innymi  ludźmi. A nasi  nauczyciele  bibliotekarze  postanowili  pokazać  jak  książka  może  zbliżyć  dzieci  młodsze, starsze i  rodziców  przy  wspólnym  czytaniu. Projekt  czytelniczy realizowany był  od 12 lutego  do 12 marca 2020 roku w Bibliotece  Szkoły Podstawowej  nr 1  im. Stanisława Konarskiego w Lublinie. Do  uczestniczenia  w projekcie  zostały  zaproszone  dzieci  z  grup  świetlicowych  oraz  starsze  koleżanki, koledzy  i  rodzice  naszych  uczniów. Celem  tego  przedsięwzięcia  było  rozbudzanie  zainteresowań  czytelniczych  wśród  uczniów klas I-III  uczęszczających  na zajęcia świetlicowe. Czytamy po to, aby  wiedzieć  więcej, wzbogacać  słownictwo, kształtować  wyobraźnię  oraz  wrażliwość, czytamy  także  dla  przyjemności i  jest  to  bardzo  dobry  sposób  spędzenia  wolnego czasu. Młodym  czytelnikom  zaproponowaliśmy wysłuchanie  ,,Legend  Lublina’’, które stanowią  treści  ponadczasowe, nadal  aktualne, mające  ogromną  siłę  łączenia  pokoleń.

Jadwiga Korzeniewska

Może Ci się również spodoba