Projekt PASCH „Szkoły: Partnerzy przyszłości”

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie modelową szkołą międzynarodowego projektu PASCH –  Projekt szkoły: ,,Szkoły: Partnerzy przyszłości ’’

„Wykształcenie daje perspektywy – wielojęzyczność otwiera horyzonty”

W naszych szkołach partnerskich za granicą pragniemy nie tylko umożliwić dostęp do naszego języka i systemu oświaty, lecz także wzbudzić wzajemne zainteresowanie i zrozumienie” powiedział federalny minister spraw zagranicznych dr Frank-Walter Steinmeier na starcie projektu „Szkoły: Partnerzy przyszłości”. Dotychczas udało się zbudować globalną sieć, składającą się z ponad 1000 szkół partnerskich, w tym 10 szkół modelowych w Polsce i wzbudzić tym samym właśnie w młodych ludziach zainteresowanie i fascynację nowoczesnymi Niemcami i ich mieszkańcami.

W Polsce projekt oficjalne rozpoczął się dnia 9 października 2008, kiedy to w Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec nastąpiło uroczyste podpisanie przez polskie szkoły deklaracji uczestnictwa. Na uroczystość zaproszeni zostali dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie ze szkół modelowych, jak również przedstawiciele lokalnych władz.

Od początku działania projektu zaangażowani nauczyciele i uczniowie wzięli udział w licznych kursach i stypendiach językowych na terenie Niemiec, dzięki którym podnieśli swoje kwalifikacje i znajomość języka niemieckiego, a co za tym idzie także poziom nauczania języka we wszystkich paschowskich szkołach. Dodatkowym bodźcem do podnoszenia swoich umiejętności językowych dla uczniów jest możliwość bezpłatnego zdawania certyfikatów i egzaminów z niemieckiego.

Oprócz tego organizowane są międzynarodowe warsztaty i projekty teatralne. Dzięki udziałowi w projekcie PASCH otrzymaliśmy ogromny wkład finansowy na wyposażenie klas, kształcenie naszych uczniów za granicą, sprzęt multimedialny, pomoce naukowe, podręczniki i programy interaktywne.

Projekt koordynowany jest w Polsce przez :

-Ambasadę Niemiec w Warszawie

-Goethe-Institut

-Niemiecki Centralny Wydział Szkolnictwa za Granicą (Zfa).

Nasze atuty:

– gwarantujemy najwyższy poziom nauczania języka niemieckiego;

– zapewniamy wyjazdy stypendialne dla naszych uczniów;

– nasi uczniowie mają możliwość bezpłatnego zdawania egzaminów certyfikacyjnych:  Fit In Deutsch 1, Fit In Deutsch 2;

– najlepsi kształcą się w Niemczech;

– bierzemy udział we wszystkich projektach edukacyjnych PASCH;

– dysponujemy najnowocześniejszym sprzętem multimedialnym;

– pracujemy interaktywnie;

– mamy bardzo bogato wyposażoną pracownię multimedialną języka niemieckiego: tablica interaktywna z oprogramowaniem, nowoczesny sprzęt dydaktyczny (laptopy, aparat Full HD, kamera Full HD, kserokopiarka, drukarka, wieża HI-FI), biblioteka multimedialna.

 

 

Może Ci się również spodoba