KONKURS PLASTYCZNY „POLSKA – MOJA OJCZYZNA”

W związku z majowymi świętami, które kultywują patriotyzm i miłość do Ojczyzny, serdecznie zapraszamy uczniów klas 1-3 oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ks. Stanisława Konarskiego  w Lublinie do wzięcia udziału w wirtualnym konkursie.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „POLSKA – MOJA OJCZYZNA”

Postanowienia wstępne:

 1. Organizatorem konkursu są wychowawczynie edukacji wczesnoszkolnej
 2. Temat prac brzmi: Polska- moja Ojczyzna
 3. Celem konkursu jest:

– upowszechnianie wiedzy na temat świąt majowych

– kształtowanie postaw w duchu patriotyzmu i jedności

– promowanie twórczości plastycznych

– pobudzanie wyobraźni oraz inwencji twórczej

– integracja dzieci przez sztukę

 

Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnikami konkursu są uczniowie klas 1 – 3 oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych wraz z rodzicami.
 2. Praca konkursowa to praca plastyczna wykonana dowolną techniką, w formacie A4, która powinna zawierać: imię i pierwszą literę nazwiska dziecka, klasę i wiek.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę
 4. Pracę na konkurs w formie zdjęcia można wysyłać do 8 maja 2020 roku na adres pracekonkursowe.sp@gmail.com wraz ze zgodą rodzica lub opiekuna na opublikowanie pracy ucznia. W dowolnym edytorze tekstu (np. Microsoft Word) należy napisać następującą treść klauzuli:

” Wyrażam zgodę na publikację nadesłanej pracy mojego dziecka ……………………………. ucznia klasy ………. na stronie internetowej organizatora konkursu.” (podpis rodzica / opiekuna)

Wyniki konkursu i nagrody:

 1. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy, oryginalność.
 2. Po zakończeniu terminu nadsyłania prac komisja konkursowa wyłoni laureatów.
 3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły – www.sp1.lublin.eu
 4. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

                                                                                Monika Machulska -Wasilewska

                                                                                             Emilia Szczepańska – Kras

                                                                                                Żaneta Kurzawska

Jolanta Chyćko

Agnieszka Mielniczek

 

Może Ci się również spodoba