WYNIKI VII Ogólnopolskiego Konkursu o ks. Stanisławie Konarskim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie
we współpracy ze
Szkołą Podstawową nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie

ogłasza

WYNIKI

VII Ogólnopolskiego Konkursu o ks. Stanisławie Konarskim
Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny

 

Organizatorzy Konkursu monitorują obecną sytuację w kraju. Po 26 kwietnia poinformują, w jaki sposób przekazane zostaną dyplomy, podziękowania i nagrody.

WYNIKI 7 KONKURSU

 

Może Ci się również spodoba