ZWIASTUNY WIOSNY – KONKURS

Wirtualny konkurs plastyczny pt. „ ZWIASTUNY WIOSNY” dla uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublinie

Postanowienia ogólne:

  1. Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni plastycznej oraz kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów klas 1-3 naszej Szkoły.
  2. Konkurs plastyczny pt. „ Zwiastuny wiosny”jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
  3. Organizatorami konkursu są nauczyciele-wychowawcy świetlicy SP nr1 w Lublinie.

Zasady konkursu:

  1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 1-3 wraz z rodzicami.
  2. Konkurs polega na stworzeniu pracy plastycznej ilustrującej temat „Zwiastuny wiosny” i wysłaniu jej w formie zdjęcia na adres poczta@sp1.lublin.eu.
  3. Prace powinny prezentować : krajobraz wiosenny, panoramę wiosennych ogrodów, przyloty ptaków lub tradycje i obrzędy związane z wiosną.
  4. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę.
  5. Prace wykonujemy samodzielnie lub z pomocą rodzica lub opiekuna.
  6. Format pracy A4, technika dowolna, praca powinna zawierać: imię i pierwszą literę nazwiska dziecka, klasę i wiek.
  7. Prace na konkurs można wysyłać do 20 kwietnia 2020 roku na adres poczta@sp1.lublin.eu ze zgodą rodzica lub opiekuna na opublikowanie pracy ucznia.

Ocena prac:

1.Po zakończeniu terminu przysyłania prac odbędzie się wirtualne głosowanie wśród nauczycieli, którzy wybiorą najlepsze prace.

2. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Luiza Wilczkiewicz

Może Ci się również spodoba