ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY – INFORMACJA

Szanowni Państwo Rodzice!

Informuję, iż od dnia 11 maja 2020 r. oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 1 w Lublinie wznawia swoją działalność zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Stosowne procedury zostaną przesłane Państwu za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Powrót dziecka do oddziału przedszkolnego musi być poprzedzony  powiadomieniem Szkoły o takiej decyzji rodziców/opiekunów prawnych (przynajmniej 1 dzień  wcześniej) celem zapewnienia opieki zgodnej z przepisami GIS oraz posiłku.

 

Iwona Pańpuch – Dyrektor Szkoły

Może Ci się również spodoba