ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Drodzy Rodzice!

Informuję, że w związku z planowanym otwarciem oddziału przedszkolnego przygotowujemy i wdrażamy procedury bezpiecznego i higienicznego pobytu dzieci w placówce zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

O terminie przyjęcia dzieci będziemy Państwa informować na bieżąco.

Zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, przedstawiam Państwu wstępne zasady sprawowania opieki w naszym przedszkolu: w grupie przedszkolnej może przebywać maksymalnie 12 dzieci wraz z nauczycielem oraz personelem pomocniczym. Z sali usuwane są  dywany, maskotki, książki, puzzle oraz inne zabawki, których nie da się zdezynfekować. Do placówki nie można będzie przynosić żadnych zabawek i przedmiotów z domu. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci zostaną wskazane w procedurze dla rodziców.

Bardzo prosimy o przemyślane decyzje, bo zdrowie i bezpieczeństwo dzieci są dla nas wszystkich najwyższym priorytetem.

Iwona Pańpuch – Dyrektor Szkoły

Może Ci się również spodoba