REKRUTACJA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY – POTWIERDZENIE WOLI

4 maja br. o godz. 12.00 zostanie podana do wiadomości informacja o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu dziecka do placówki. Następnie rodzice zobowiązani są do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do danej placówki.

Potwierdzanie woli będzie miało miejsce w dniach 4-8 maja br.

W celu potwierdzenia woli rodzic, którego dziecko zakwalifikowało się do placówki:

  • który posiada podpis elektroniczny – może potwierdzić wolę elektronicznie systemie, używając podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego jednego rodzica i wybierając przycisk „potwierdź wolę”,
  •  który nie posiada podpisu elektronicznego – powinien przesłać uzupełnioną i podpisaną „deklarację potwierdzenia woli” za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego zakwalifikowało się dziecko.

Wzór deklaracji oraz adresy e-mail przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w  szkołach podstawowych znajdują się w załącznikach, a także w zakładce „pliki do pobrania” w systemie.

Link: https://naborp-kandydat.edu.lublin.eu/lublin/Files

Aby przesłać deklarację potwierdzania woli należy pobraną deklarację zapisać na pulpicie, uzupełnić i podpisać na klawiaturze, po czym załączyć ją do maila przesłać na adres jednostki kwalifikacji.

Może Ci się również spodoba