Warsztaty edukacyjne on-line „Żonkile. Opowieść o powstaniu w getcie warszawskim”

25 maja 2020 roku klasa 8a wraz z wychowawcą p. Aleksandrą Tomczuk i p. Martą Goździowską-Łubkowską uczestniczyła w warsztatach on-line zorganizowanych przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Tytuł warsztatów brzmiał: „Żonkile. Opowieść o powstaniu w getcie warszawskim”. Dzięki tym warsztatom uczniowie poznali historię tego powstania. Powstanie wybuchło 19 kwietnia 1943 roku. Było odpowiedzią na próbę likwidacji getta przez Niemców. W getcie mieszkało w skrajnych warunkach około 70 tys. Żydów. Prowadzone ze skrajnym okrucieństwem działania niemieckie spowodowały ogromne straty wśród ludności cywilnej. Zorganizowany opór getta został złamany 8 maja, kiedy to zlikwidowano centralny bunkier przy ul. Miłej 18, gdzie mieściło się dowództwo powstania. Walki w izolowanych punktach getta trwały do 16 maja. Powstanie upadło. W trakcie walk zginęło około 7 tysięcy Żydów, a około 50 tysięcy zostało wywiezionych do miejsca zagłady Treblinka i tam zamordowanych.

Podczas warsztatów uczniowie dowiedzieli się też, jak wyglądało życie Żydów w Polsce w okresie 20-lecia międzywojennego. Uczniowie obejrzeli film, słuchali świadków tamtych wydarzeń, pracowali w grupach i rozwiązywali interaktywne quizy on-line. Podczas tych warsztatów wymienili się uwagami o niełatwej historii i pamięci o niej. Te warsztaty były lekcją tolerancji i empatii.

Każdego roku 19 kwietnia w rocznicę wybuchu powstanie w getcie warszawskim organizowana jest Akcja Żonkil. Dlaczego taka właśnie nazwa tej akcji? Marek Edelman był ostatnim żyjącym przywódcą Żydowskiej Organizacji Bojowej, podobno w każdą rocznicę wybuchu powstania dostawał żonkile od anonimowej osoby i składał je pod Pomnikiem Bohaterów Getta.

Nawet wtedy, kiedy jesteśmy osobno, możemy razem uczestniczyć w różnych wydarzeniach, wspólnie pracować i poznawać historię naszej Ojczyzny!

Aleksandra Tomczuk

Marta Goździowska-Łubkowska

Może Ci się również spodoba