ZAKOŃCZENIE ROKU – ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej nr 1  im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych

W dniach 30 czerwca 2020 r. (wtorek) i 01 lipca 2020 r. (środa) dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych mogą spotkać się z wychowawcą oddziałów 0”a” i 0”b” zgodnie z harmonogramem.

Spotkania będą odbywać się w sali gimnastycznej z zachowaniem procedury bezpieczeństwa zgodnej z wytycznymi GIS oraz MEN.

Klasa Wychowawca Dzień tygodnia Godzina
0”a” p. Martyna Wójcik
p. Katarzyna Kopciewicz
30.06.2020 r.

(wtorek)

17.00 – 17.30
0”b” p. Beata Sławińska
p. Izabela Trancygier
01.07.2020 r.

(środa)

17.00 – 17.30

 

  1. Do Szkoły może przyjść tylko i wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.
  2. Do Szkoły mogą wejść tylko i wyłącznie dzieci z zakrytymi ustami i nosem (maseczką, materiałem lub przyłbicą).
  3. Do Szkoły dzieci nie wnoszą żadnych przedmiotów.
  4. Dzieci wchodzą i wychodzą pojedynczo zachowując bezpieczny odstęp co najmniej 1,5 m od siebie.
  5. Dzieci w sali gimnastycznej zajmują wyznaczone miejsca stojące, zachowując odstęp co najmniej 1,5 m od siebie.
  6. Wychowawca przekazuje dzieciom dyplomy mając zakryte usta i nos za pomocą maseczki lub przyłbicy oraz w rękawiczkach.
  7. Rodzic/opiekun prawny nie może wejść z dzieckiem na teren Szkoły.

Iwona Pańpuch

Dyrektor Szkoły

Może Ci się również spodoba