PROGRAM SZACH-MAT

Szachy odgrywają istotną rolę w nabywaniu i kształtowaniu wielu umiejętności wykorzystywanych przez człowieka w ciągu całego życia. Wprowadzenie nauki gry w szachy w młodszym wieku szkolnym wpływa wszechstronnie na rozwój uczniów. Dzieci uczące się grać w szachy dostrzegają w nich przede wszystkim rozrywkę, nie zdając sobie sprawy, że bawiąc się, uczą się i doskonalą swoje umysły.

Grając w szachy, musimy bowiem przestrzegać pewnych określonych zasad i reguł. Każdy szachista musi więc wykazać się zarówno zdyscyplinowaniem jak i wyobraźnią.

 Szachy wpływają na rozwój psychiczny i intelektualny dziecka na wielu płaszczyznach:

Pobudzają aktywność twórczą – dziecko samo kreuje wydarzenia na szachownicy i ponosi za nie odpowiedzialność.

Rozwijają zainteresowania – dziecko poznaje nową dyscyplinę, której istotą jest samodzielne, logiczne rozumowanie, łączące poszczególne elementy wiedzy w jedną harmonijną całość.

Rozwijają takie cechy jak opanowanie, determinacja, cierpliwość, odwaga.

– Rozwijają wyobraźnię, pamięć i uwagę a także myślenie logiczno – wyobrażeniowe – towarzyszy temu rozwój wyobraźni wzrokowej i koncentracji.

Rozwijają pozytywne sfery osobowości, wykształcają poczucie obiektywizmu, uznawanie prawd innych ludzi, uczą tolerancji i reakcji na niepowodzenia;

Konsekwencję i wytrwałość w działaniu – gra w szachy uczy zdrowej rywalizacji, według zasad fair play i szacunku wobec przeciwnika, postępowania dzieci mające styczność z szachami, zupełnie inaczej podchodzą do porażek.

Uczą odpowiedzialności, ponoszenia konsekwencji własnych decyzji.

Uczą nawiązywania i utrzymywania dobrych, przyjacielskich kontaktów z ludźmi.

Cele ogólne:

 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia,
 • zwiększenie umiejętności matematycznych uczniów, szczególnie w zakresie: logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów,
 • kształtowania ważnych cech osobowości, jak odpowiedzialność, koncentracja, intuicja i odwaga,
 • rozwijanie u uczniów poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości.

Cele szczegółowe:

 • uczeń potrafi opisać szachownicę / rozpoznać szachownicę wśród plansz do innych gier,
 • uczeń potrafi wymienić nazwy i rozpoznać symbole graficzne poszczególnych bierek,
 • uczeń potrafi prawidłowo poruszać bierkami po szachownicy,
 • uczeń potrafi prawidłowo ustawić bierki w pozycji wyjściowej na szachownicy,
 • uczeń potrafi wyjaśnić / pokazać, czym jest szach i mat,
 • uczeń potrafi dać szacha w umożliwiającej to pozycji,
 • uczeń potrafi bronić króla przed szachem,
 • uczeń potrafi prawidłowo wykonać roszadę,
 • uczeń zna wartość umowną bierek (potrafi odróżnić bicia opłacalne od nieopłacalnych),
 • uczeń przestrzega zasad „fair play” (nie próbuje oszukiwać, naciągać zasad gry na swoją korzyść, cofać ruchów itp.),
 • uczeń przestrzega podstawowych zasad gry (ruchy wykonujemy na przemian, białe zaczynają, nie zbija się króla, mat kończy partię itp.),
 • uczeń odnosi się do przeciwników / partnerów z szacunkiem

Zajęcia szachowe będą realizowane w ramach zgłoszonej innowacji pedagogicznej w klasie Ib i IIb przez wychowawców klas.

Klasa I b – poniedziałki godz: 11:35 – 12:20 / wtorki godz: 12:35 – 13:20 zamiennie co 2 tygodnie)

Klasa II b –czwartki godz: 8:50 – 9:35

Żaneta Kurzawska

Izabela Trancygier

Może Ci się również spodoba